ἀλήθη

ἀλήθη
ἀ̱λήθη , ἀλάομαι
wander
aor ind mp 3rd sg (attic doric ionic aeolic)
ἀλάομαι
wander
aor ind mp 3rd sg (attic doric ionic aeolic)

Greek morphological index (Ελληνική μορφολογικούς δείκτες). 2014.

Игры ⚽ Поможем написать реферат

Look at other dictionaries:

  • .αληθῆ — ἀληθῆ , ἀληθής unconcealed neut nom/voc/acc pl (attic epic doric) ἀληθῆ , ἀληθής unconcealed masc/fem/neut nom/voc/acc dual (doric aeolic) ἀληθῆ , ἀληθής unconcealed masc/fem acc sg (attic epic doric) …   Greek morphological index (Ελληνική μορφολογικούς δείκτες)

  • ἀληθῆ — ἀληθής unconcealed neut nom/voc/acc pl (attic epic doric) ἀληθής unconcealed masc/fem/neut nom/voc/acc dual (doric aeolic) ἀληθής unconcealed masc/fem acc sg (attic epic doric) …   Greek morphological index (Ελληνική μορφολογικούς δείκτες)

  • ἀληθῇ — ἀλάομαι wander aor subj mp 3rd sg (attic ionic) …   Greek morphological index (Ελληνική μορφολογικούς δείκτες)

  • ἀλήθῃ — ἀλήθω pres subj mp 2nd sg ἀλήθω pres ind mp 2nd sg ἀλήθω pres subj act 3rd sg …   Greek morphological index (Ελληνική μορφολογικούς δείκτες)

  • τἀληθῆ — ἀληθῆ , ἀληθής unconcealed neut nom/voc/acc pl (attic epic doric) ἀληθῆ , ἀληθής unconcealed masc/fem/neut nom/voc/acc dual (doric aeolic) ἀληθῆ , ἀληθής unconcealed masc/fem acc sg (attic epic doric) …   Greek morphological index (Ελληνική μορφολογικούς δείκτες)

  • ἀληθῆι — ἀληθῇ , ἀλάομαι wander aor subj mp 3rd sg (attic ionic) …   Greek morphological index (Ελληνική μορφολογικούς δείκτες)

  • Reason — involves the ability to think, understand and draw conclusions in an abstract way, as in human thinking. The meaning of the word reason overlaps to a large extent with rationality and the adjective of reason in philosophical contexts is normally… …   Wikipedia

  • Stromata — The Stromata is the third in Clement of Alexandria s trilogy of works on the Christian life. Clement entitled this work Stromateis , patchwork, because it dealt with such a variety of matters. It goes further than its two predecessors and aims at …   Wikipedia

  • Histoire de la conquête spatiale — Histoire du vol spatial L astronaute Piers Sellers pendant la troisième sortie extravéhiculaire de la mission STS 121 L histoire du vol spatial retrace au cours du temps l exploration de l univers et des objets extérieurs à la Terre, par l envoi… …   Wikipédia en Français

  • Histoire des Fusées — Histoire du vol spatial L astronaute Piers Sellers pendant la troisième sortie extravéhiculaire de la mission STS 121 L histoire du vol spatial retrace au cours du temps l exploration de l univers et des objets extérieurs à la Terre, par l envoi… …   Wikipédia en Français

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”